National Geographic Society стартира фонд, който предоставя спешно средства на журналисти от целия свят, отразяващи кризата с COVID-19 на местно ниво. Той ще постави акцент върху предоставянето на новини към хора с ограничен достъп до медии, особено там, където има недостиг на информация, основана на доказателства, и тя трудно достига до тези, които се нуждаят от нея. Фондът се интересува от локални и дори свръхлокални модели на разпространение, включващи както отделни истории, така и теми с продължение.

Фондът ще разпредели средства за подкрепа на журналистически проекти в размер от 1000 до 8000 щатски долара, предназначени за отразяване на местно ниво на подготовката, реакцията и въздействието на глобалната пандемия въз основа на данни и доказателства. Освен отразяване на проблемите с физическото здраве и здравеопазването, породени от COVID-19, се насърчава работата върху теми, свързани със социалните, емоционалните и икономическите последици. Разказите за пандемията задължително следва да включват факти и цифри, но и да изследват задълбочено проблемите със социалното неравенство, които разкри COVID-19 (напр. въздействието върху имигрантските и бежанските общности, хората в селски райони, възрастното население, домашното насилие и предучилищното образование).

За финансиране могат да кандидатстват репортери, фотографи, видео и аудио журналисти, мултимедийни картографи, автори на филми и експерти по визуализация на данни.

National Geographic изрично моли получилите финансиране да дадат приоритет на своето здраве и на здравето на общностите, в които работят, като вземат всички предпазни мерки. Това ръководство предоставя съвети за журналистическа работа в условията на пандемията от COVID-19.

Допълнителна информация за кандидатстване може да намерите тук.

снимка: Annie Spratt (Unsplash)