Германската неправителствена организация n-ost и Фондация „Роберт Бош“ набират предложения за своята съвместна грантова програма Reporters in the Field, подпомагаща трансгранични журналистически проекти. Тя осигурява финансиране до 8000 евро за международен екип от най-малко две европейски държави, който извършва задълбочено разследване на тема по избор.

Участниците ще преминат обучение в Берлин, където ще получат напътствия за осъществяването на своите проекти и ще обменят идеи и добри практики с колеги от други държави. Необходимо е владеенето на английски език.

Крайният срок за кандидатстване е 29 септември 2019 г.