Институтът за науките за човека (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) във Виена обяви нов прием на кандидатури за стипендията на името на чешката журналистка, писателка и преводачка Милена Йесенска (1896–1944).

Програмата е насочена към журналисти, които се занимават с разнообразни теми, свързани с европейската култура. Терминът „култура“ се разглежда в най-широкото си значение, обхващащо разнообразни страни на интелектуалния и артистичен свят.

Кандидатите трябва да имат няколко години журналистически опит в печатни, радио, телевизионни или онлайн медии.

Избраните стипендианти ще прекарат три месеца в IWM, Виена. Те ще получат стипендия в размер на 7500 евро, както и до 1900 евро командировъчни.

Крайният срок за кандидатстване е 1 февруари 2020 г.