International Press Institute (IPI) ще бъде домакин на уебинар „Тихите постижения в областта на свободата на медиите в България“, организиран от Media Freedom Rapid Response (MFRR).

В рамките на събитието на 31 октомври ще бъдат разгледани относителният напредък на България по отношение на свободата на медиите през последните две години и големият брой все още нерешени проблеми в тази област. Лекторите ще обсъдят и въздействието, което планираният Европейски законодателен акт за свободата на медиите (EMFA) може да окаже в България, и ще разкажат какви мерки се предприемат от гражданското общество с цел законодателно уреждане на борбата срещу SLAPP.

Лектори:

Антоанета Николова, директор на Инициативата за свободни медии на Балканите, бивш журналист в bTV;
Александър Кашъмов, адвокат в областта на достъпа до информация и експерт по SLAPP;
Велислава Попова, главен редактор на „Дневник“.

Модератор: Джейми Уайзман, директор застъпничество в International Press Institute (IPI)

Допълнителна информация