Институтът Metcalf към Университета в Роуд Айлънд (САЩ) приема заявления за участие в годишния обучителен семинар за журналисти, който ще се проведе онлайн от 24 май до 11 юни 2021 г. Събитието ще се фокусира върху климатичните изменения и свързаните с тях проблеми, намиращи отражение на местно ниво.

Участниците в семинара ще се запознаят с основите на научноизследователската практика, климатологията и мерките за справяне с локалните последствия от промените в околната среда.

След завършване на обучението журналистите ще придобият умения да идентифицират ключовите теми, свързани с климатичните изменения, които са от значение за тяхната аудитория; ще получат информация за това как учените планират, финансират, провеждат и публикуват своите изследвания; ще бъдат по-подготвени да разпознават и разбират взаимовръзката между измененията на климата, на околната среда и на обществото и как климатичните изменения засягат непропорционално малцинствените общности и общностите с ниски доходи.

Крайният срок за кандидатстване е 14 февруари 2021 г.