Журналисти от Централна и Източна Европа могат да кандидатстват за стипендиантската програма на Meridian International Center, която ще се проведе между юни и август 2020 г. в САЩ.

Успешните кандидати ще имат възможност да участват в конференции и семинари за изграждане на професионални умения в американски университети и медии. Целта на програмата е повишаване професионалните стандарти, повишаване на доверието в работата на журналистите, създаване на работни контакти и укрепване на независимия медиен сектор в Централна и Източна Европа.

За стипендиите могат да кандидатстват журналисти от България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения, владеещи отлично английски език. Идеални кандидати са журналисти с най-малко 3 години професионален опит, живеещи извън столицата, и на възраст под 45 г. След първоначалния преглед на заявленията през март ще бъдат интервюирани около 50 кандидати, от които ще бъдат избрани 23.

Двумесечното обучение е финансирано от Държавния департамент на САЩ чрез посолството на САЩ във Франция.

Крайният срок за кандидатстване е 2 февруари.