Mултимедиен конкурс за младежи

234
Анкета за свободата на словото

ЮНЕСКО стартира инициативата Worldwide Youth Multimedia Contest през 2016 г. Темата обхваща целите за устойчиво развитие, а от участниците се очаква да предложат свои собствени решения, с които могат да постигнат.

Кандидатурите могат да бъдат както триминутни видео материали, мултимедийни презентации, така и есета от 700 думи и художествени произведения. Предвидени са три възрастови категории от 10 до 14 г, от 15 до 19 г и от 20 до 24 г.

Победителят във всяка от тях ще получи стипендия за участие в лятното училище на организацията, което ще се проведе в Мерилънд, САЩ през следващата година. Крайният срок за кандидатстване е 16 януари, 2016 г. Повече информация ще намрите тук.

Анкета за свободата на словото
Анкета за свободата на словото