Уважаема г-жо председател фон дер Лейен,

Пишем Ви като членове на общността за свобода на словото, за да ви поздравим за избора Ви за председател на Европейската комисия и да ви призовем да гарантирате, че свободата на медиите, защитата на журналистите и достъпът на гражданите на ЕС до информация са най-важните политически приоритети пред предстоящия мандат на Комисията.

Последната комисия предприе важни стъпки по отношение на свободата на медиите. Но като се има предвид бързо променящата се медийна среда, все по-сериозните заплахи и ограничения за свободата на пресата и неотдавнашните убийства на журналисти, трябва да се направи повече. Ние, долуподписаните организации, настоятелно ви призоваваме да назначите заместник-председател на новата Комисия с ясен и твърд мандат за използване на всички налични механизми на ЕС, включително политически, законодателни и бюджетни, за защита на свободата на пресата и безопасността на журналистите. По-конкретно, ние ви призоваваме изрично да посочите този мандат в писмото си за мисия до един от заместник-председателите, като го определите като политически приоритет през следващия петгодишен мандат.

Призоваваме заместник-председателят да има достатъчно стабилен и дългосрочен мандат, за да се занимае със следните области на реформа:

  • Създаване на благоприятна правна и регулаторна среда за свободни, независими, плуралистични и разнообразни медии и за безопасността на журналистите, независимо дали са служители, на свободна практика или блогъри. Журналистите трябва да бъдат защитени от съдебен тормоз, произволно подслушване и следене, клевета, прекалено широк обхват на националната сигурност и законодателството за борба с тероризма, както и от SLAPP (съдебни процеси срещу участието на обществеността) и данъчните закони.
  • Защита на журналисти, включително на свободна практика и блогъри от физически, правни, психологически и дигитални заплахи, както и осигуряване на достъп до ефективни мерки и механизми за защита и превенция, като се обърне специално внимание на рисковете, пред които са изправени жените журналисти.
  • Борба срещу безнаказаността за всички атаки срещу журналисти и блогъри, включително подкрепа и изграждане на капацитет за правоприлагащите органи, прокурорите и съдебната система и разработването на специализирани протоколи за разследвания.
  • Продължаване на борбата с дезинформацията чрез силна публична защита на независимата журналистика и нейното критично значение в демокрацията. Това следва да съпътства усилията за повишаване на общественото разбиране за свободите на медиите, подкрепа за саморегулирането на социалните медии и изграждане на медийна грамотност.
  • Подкрепа за устойчиви модели за независима журналистика за насърчаване на независимостта, плурализма и разнообразието на медиите, както и за ефективно саморегулиране, изграждане на капацитет и обучение.

Свободата на медиите и плурализмът са стълбове на съвременната демокрация. За да може следващата Комисия да гарантира на европейските граждани правото им на достъп до информация, тя трябва да използва предстоящия срок за справяне с многобройните заплахи за журналистиката. Надяваме се, че ще предприемете стъпки, за да сте сигурни, че това е така.

Ще се радваме на възможността да се срещнем с вас и да Ви благодарим предварително, че взехте под внимание нашите опасения. Очакваме с нетърпение Вашия отговор.

Подписано от:

Международен алианс на журналистите
Член 19
Асоциация на европейските журналисти
Комитетът за защита на журналистите
Европейска федерация на журналистите
Индекс на цензурата
Пен Интернешънъл
Репортери без граници
Организация на медиите от Югоизточна Европа (SEEMO)
Световна асоциация на издателите (WAN-IFRA)