Журналисти от Централна и Източна Европа на възраст до 40 години, владеeщи немски език, могат да кандидатстват за участие в годишния семинар на Саксонската фондация за медийно образование (Sächsische Stiftung für Medienausbildung), който ще се проведе от 16 до 27 септември в Лайпциг, Германия.

Събитието има за цел да даде възможност на чуждестранните журналисти да научат повече за германските медии и да засилят професионалните си отношения с тях.

Кандидатите трябва да работят в медии и да имат опит с интернет и социалните мрежи. Избраните участници ще пристигнат в Лайпциг и ще направят няколко пътувания. Организаторите покриват разходите за път, храна и настаняване.

Крайният срок за кандидатстване е 2 август.

Повече информация (на немски) може да намерите тук.