Четвърто издание на годишния конкурс за журналистически материали „Журналистика за развитие“ организират Българската платформа за международно развитие (БПМР) съвместно с Центъра за развитие на устойчиви общности (ЦРУО) и Minority Rights Group (MRG).

И тази година журналисти от всички медии ще могат да кандидатстват с авторски материали по теми, свързани с развитието, правата на човека, неравенството, бедността, миграцията и изключването на малцинствата от социалния, икономическия и политическия живот, включително от помощта за развитие.

Журналистическите материали трябва да са публикувани или излъчени в периода 30 септември 2020 г. – 9 септември 2021 г., като се допускат до 3 публикации от всеки кандидат.

През септември експертно жури от представители на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“, ЦРУО и БПМР ще селектира и отличи трима журналисти, получили най-висока оценка. Трите парични награди са в размер на 800, 400 и 200 лв.

Формуляр за участие (.doc)
Критерии за оценка (.doc)

Крайният срок за участие е 10 септември 2021 г. Повече информация за конкурса може да намерите тук.