Природозащитната организация „Зелени Балкани“ обяви началото на конкурс за екологична журналистика.

Конкурсът „Див кестен“ се организира за първа година като част от дейностите по проект „Натура 2000 в България – нови хоризонти“ и цели да отличи високите постижения в отразяването на актуални теми, свързани с природата в България и нейното опазване.

Журналистите могат да участват лично със свои публикации или да бъдат номинирани в пет конкурсни категории: печатна медия, радио, телевизия, онлайн медия, блог. За тази цел е необходимо да бъде описан накратко приносът им и защо заслужават да бъдат отличени. Във всяка категория се допускат до 3 публикации от последните 3 години (1 ноември 2017 – 1 ноември 2020).

Експертно жури ще избере 15 финалисти (по трима от всяка категория), които ще се запознаят на място с дейности по опазване на целевите видове по проект „Натура 2000“, като посетят защитена зона във Врачанския Балкан на 5 и 6 декември 2020 г. Организаторите поемат разходите по транспорт и настаняване. Сертификат за постижения в зелената журналистика ще бъде връчен на всички финалисти, а победителите (по един от всяка категория) ще получат плакет.

Официалната церемония по награждаване ще се проведе на 6 декември във Враца.

Крайният срок за подаване на номинации е 1 ноември 2020 г.