Журналисти, отразяващи теми в сферата на науката, технологиите, околната среда и медицината, могат да кандидатстват за стипендията Knight Science Journalism в Масачузетския технологичен институт (MIT).

Стипендиантите ще получат 75 000 долара плюс средства за покриване на таксите за обучение през следващата академичната година (август 2023 г. – май 2024 г.), здравни осигуровки и др.

Кандидатите трябва да имат поне три години професионален опит и да владеят отлично английски език. Освен репортери и редактори, могат да кандидатстват продуценти, илюстратори и фотожурналисти.

Крайният срок за кандидатстване е 15 януари 2023 г.