International Women’s Media Foundation (IWMF) набира кандидатури за журналистическа стипендия, основана в памет на шведската журналистка Ким Уол, убита през 2017 г. За стипендията могат да кандидатстват жени, които имат най-малко три години професионален опит в журналистиката и владеят отлично английски език.

Ким Уол (1987–2017) е награждавана многократно за своята журналистическа работа, отразяваща важни и неразказани истории от цял свят, включително от Китай, Шри Ланка, Куба, Уганда. Нейни репортажи са публикувани в редица международни издания като Guardian, New York Times, Vice, Slate, Time и Süddeutsche Zeitung.

IWMF отпуска стипендия в размер на 5000 щатски долара за финансиране на материали, свързани със субкултурата, социалните несправедливости и дискриминацията срещу жените. Фондът може да покрие и допълнителни работни разходи, включително командировки, логистика, визови такси, заплащане на коректори и преводачи.

Крайният срок за кандидатстване е 16 декември 2019 г.