Стипендиите за журналистика John S. Knight и програмата Big Local News на Станфордския университет предлагат безвъзмездно финансиране на проекти за журналистика на данните.

Програмата, подкрепена от Google News Initiative, има за цел реализиране на журналистически проекти с глобален обхват, фокусирани върху проблемите с пандемията от коронавирус. За финансиране могат да кандидатстват журналисти и журналистически организации, работещи с бази данни, от цял свят.

Грантовете (от 5000 до 25 000 щатски долара) са предназначени за покриване на разходи, свързани със събирането, анализа и отчитането на данните. Big Local News ще осигури платформа за публикуване и допълнителна техническа поддръжка. Срокът за осъществяване на проектите е шест месеца.

Крайният срок за кандидатстване е 28 септември 2020 г.