Ако следвате журналистика, медии или сходна специалност, завършили сте поне два семестъра от обучението си към август 2018 г., имате отличен успех и владеете английски, Journey Journalism Bootcamp е точно за вас.

Journey е ежегодна тренировъчна програма, която подпомага развитието на млади журналисти. Организирана от Фондация „Бакала“, програмата се провежда в Прага и включва семинари и работилници, ръководени от журналисти и медийни експерти с опит в организации като BBC, CNN, Reuters, The New York Times и The Wall Street Journal.

Участниците се запознават с актуалните тенденции и инструменти в репортерската работа, събирането и анализирането на данни и провеждането на журналистически разследвания. Те също така придобиват практически опит посредством изпълнението на определени задачи.

Наред с България, останалите страни, представени в курса, включват Чехия, Словакия, Унгария, Полша, Украйна, Румъния, Латвия, Литва, Естония, Великобритания и САЩ.

Одобрените кандидати получават пълна стипендия, която покрива разходи за транспорт, настаняване, храна и учебни материали.

През тази година Journey ще се проведе между 4 и 14 август.

Краен срок за кандидатстване: 6 май 2018 г.

Повече информация за програмата и начина на кандидатстване ще намерите тук.

Снимка: http://www.bakalafoundation.org