EFIJ_PosKleur

Европейската независима неправителствена организация Journalismfund.eu търси координатор на проекти, който да се присъедини към екипа й в Брюксел от 1 ноември 2018 г.

Позицията е срочна, на пълен работен ден и е свързана с с управление на проекта „Европейските трансгранични грантове“ (European Cross-border grants), както и с развиване на дейностите му в Европа. От координаторът ще се изисква да измерва въздействието на грантове, както и да обработва кандидатурите, да събира оценяващите комисии и да докладва за решенията им на кандидатите. Важна част от работата му е също и комуникиране на дейностите по грантове (уебсайт, социални медии и бюлетин).

От кандидатите се изисква да имат съответен трудов стаж в управлението на проекти и журналистиката и умения за самостоятелна работа. Вниманието към детайла и способността за приоритизиране на задълженията са задължителни.

Всичко за служебните задължения и изискванията към длъжността ще намерите тук.

За да кандидатствате, изпратете автобиография и мотивационно писмо  на английски език, както и информация за контакт на двама души за препоръки на имейл [email protected], на вниманието на управляващия директор.

Краен срок за кандидатстване: 22 октомври, 12 ч.

Ако не бъде избран подходящ кандидат за позицията, ще се разглеждат и документи, подадени след крайния срок.

Изображение: Journalismfund.eu