Всяка година Станфордският университет избира 20 журналисти за 10-месечната стипендиантска програма на името на американския журналист и издател Джон Найт. Тя има за цел да насърчи съвместната работа на журналисти от цял свят, които са дълбоко ангажирани с решенията на най-големите проблеми в журналистиката и подобряването на достъпа до информация.

Избраните кандидати взимат стипендия в размер на 85 000 щатски долара, а родителите с малки деца получават и допълнително финансиране. Покриват се разходите за посещаване на обучения в Станфорд и за здравно осигуряване.

Кандидатите трябва да имат най-малко пет години професионален опит и да предложат работен проект за времето на стипендиантската програма, свързан с поне една от следните четири теми: борба с дезинформацията; търсене на отговорност от властимащите; премахване на „информационните пустини“ и засилване на местните медии; борба с пристрастността, нетолерантността и несправедливостта.

Крайният срок за кандидатстване е 4 декември 2019 г.