Ще останат ли журналистите без работа след навлизането на изкуствения интелект (ИИ) и езикови модели като Chat GPT и как ще се промени работата на медиите? БТА потърси мнението на журналиста Иван Радев, член на Управителния съвет на Асоциацията на европейските журналисти – България.

Опасенията, че журналисти ще изгубят работата си, идват на фона на криза в медиите, която наблюдаваме в последните две десетилетия. ИИ влияе на ежедневната работа на журналистите и на всички, които извършват подобен тип дейност.

Ще се изискват нови умения и преквалификация

Възходът на дигиталните и на социалните медии и платформи направи така, че редакциите твърде много се свиха и много журналисти изгубиха работата си. Те бяха принудени да се насочат към други професии и това най-вече се забелязва при печатните медии. ИИ породи същите страхове, че ще се наблюдава още по-голямо свиване на редакциите.

ИИ няма човешката етика и не може да прави преценки, базирани на етични норми. Това е сериозен проблем, на който все още няма еднозначен и категоричен отговор какво всъщност ще се случи. Другият аспект, в който пак има страхове, е свързан с разпространението на дезинформация, защото социалните мрежи, правят така, че дезинформацията да може да се разпространява много бързо. ИИ би позволил замяната на фермите за тролове, където се плаща на хора да пишат стотици, хиляди коментари на ден.

Изкуственият интелект създава и рискове, и предимства

Изкуственият интелект, наред с рисковете, създава много възможности да бъде използван за добро, за това да се върши много повече и по-качествена работа. Например, може да помага за по-бърза обработка на бази данни. ИИ може да служи както да подпомогне тези, които създават дезинформация, така и за нейното разкриване. Има приложения, които показват дали даден текст и материал е създаден от човек или от изкуствен интелект. Могат да покажат и дали е създаден от изкуствен интелект и после е перифразиран от човек, тоест каква човешка намеса има след това в него.

Някои от приложенията, които генерират съдържание, се справят доста добре със съставянето на текст. Доколко е достоверен е друг въпрос, тъй като на повечето от тях не им е поставено като задача да бъдат достоверни. Справят се доста добре с генериране на съдържание, което наподобява създаденото от човек, но ИИ може да го направи много по-бързо. Социалните медии преобразиха начина, по който хората употребяват информация, по който информацията достига до хората. Алгоритмите направиха така, че те самите да подбират съдържанието, което да достига до хората.

Авторските права

Любопитен е и казусът за авторските права за съдържанието, създадено от изкуствен интелект. Компаниите, които разработват генеративен изкуствен интелект не претендират за авторски права върху създаденото от него съдържание. Това е, защото всяко съдържание върви с определен тип отговорност и те много добре си дават сметка, че може ИИ да се използва и за добро, и за лошо, и след това да има претенции, ако се използва за лошо.

Има ли лимит изкуственият интелект?

Безспорно винаги ще има трансформация при технологичните скокове, които човечеството достига, а тя е съпътствана със страх. Въвеждането на определен тип машини променя коренно индустриите, но хората не остават без работа, просто започват да работят друг тип професии.

Източник: БТА


Очаквайте през ноември третата годишна конференция „Нови хоризонти в журналистиката“, която ще се фокусира върху темата за изкуствения интелект в тази сфера. Организатор на събитието е World Press Institute с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и Асоциацията на европейските журналисти – България.