Българската медийна среда покрива минималните критерии за устойчивост, като някои сегменти на съдебната система и управлението на страна противоречат на принципите на свободната преса, е заключението от доклада Media Sustainability Index (Индекс за медийна устойчивост), или MSI, за 2018 г. на базираната във Вашингтон авторитетна международна организация IREX.

Показателят на България за медийна устойчивост за 2018 г. е 1.89 от възможни 4.00 точки, с което страната бележи леко подобрение от 2017 г., когато резултатът й е 1.81 точки.

По отношение на свободата на словото, един от ключовите компоненти на индекса, обаче, страната регистрира спад от 2.19 на 2.02 точки на годишна база. Спадът е обяснен като резултат от общата слабост на върховенството на закона в страната, както и от използването на медии като оръжия за защита на интересите на собствениците им и ширещата се автоцензура.

В останалите показатели – професионална журналистика; плурализъм на източниците на информация, бизнес управление и подкрепящи институции – резултатите на българската медийна среда варират от 1.64 до 2.16, оставайки в полето на неустойчивата и несвободна преса и смесената система, покриваща минимални стандарти.

Изследването обръща специално внимание на изводите от последния доклад на ЕК в рамките на механизма за сътрудничество и проверка, алармиращ за влошаване  на медийна среда в страната заради проблеми с прозрачността, отчетността и достъпа до качествена информация. На фокус е и докладът „Монитор на европейския медиен плурализъм” за 2018 г., който посочва като основни предизвикателства пред българските медии концентрацията на медийната собственост, недопустимото влияние на собствениците на медии върху журналистическото съдържание и използването на европейски средства от държавата за пазаруване на медиен комфорт.

Индексът MSI e формиран и чрез дискусии с водещи български експерти и журналисти, сред които Миролюба Бенатова от Нова телевизия, Николета Даскалова от фондация „Медийна демокрация”, главният редактор на Медиапул Стояна Георгиева, проф. Нели Огнянова, медийният експерт Георги Лозанов, директорът на фондация Промедиа Петко Георгиев, Иван Радев, член на управителния съвет на АЕЖ-България, и други.

Докладът е едно от най-задълбочените изследвания на медийната среда на глобално ниво, тъй като я разглежда не само в контекста на свободата на изразяване, но и на съдебната и политическата система, условията на труд и правене на бизнес в медийната сфера в разглежданите страни.

Пълният текст на доклада за България (на английски език) можете да откриете тук.