Асоциацията на европейските журналисти-България получи покана за среща със заместник-председателя на Европейската комисия г-жа Нели Крус в четвъртък 20 септември, София. Срещата е в отговор на отвореното писмо, изпратено от АЕЖ-България и група български журналисти. Кристина Христова, член на управителния съвет на АЕЖ-България, ще представи позицията на нашата организация по основните проблеми на медийната среда в България и ще даде конструктивни предложения.