Фондът IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) обяви нови покани за набиране на проектни предложения за финансиране на трансгранични проекти за разследваща журналистика в страните от ЕС и страните кандидатки.

Първата схема на IJ4EU за подпомагане на журналистически разследвания ще предостави безвъзмездни грантове между 5000 и 50 000 евро за нови проекти, включително за такива, които са стартирали наскоро, както и за нови етапи на текущи проекти. Крайният срок за кандидатстване е 14 юни 2020 г. Друга покана по същата схема се очаква да бъде обявена през август.

Втората схема на IJ4EU за подпомагане на издаването ще предостави безвъзмездно финансиране до 6250 евро като краткосрочна подкрепа за текущи трансгранични проекти, които се нуждаят от средства за завършване или публикуване на разследванията. Заявленията ще бъдат разглеждани непрекъснато до 18 септември 2020 г.

През 2020 г. IJ4EU ще предостави общо 1 милион евро директни безвъзмездни средства за подпомагане на трансграничната разследваща журналистика в обществен интерес. Приблизително 800 000 евро ще бъдат разпределени чрез схемата за подпомагане на разследвания, а 200 000 евро чрез схемата за подпомагане на публикуването.

Критериите за допустимост са еднакви и за двете схеми. Заявленията трябва да се подават от екипи, базирани в поне две държави членки на ЕС или поне една държава членка на ЕС и една официална страна кандидатка. Проектите (независимо дали са нови предложения или текущи) трябва да са съсредоточени върху теми от трансгранично значение.

Новите безвъзмездни грантове са продължение на успешната пилотна година на IJ4EU през 2018 г., която финансира 12 трансгранични разследвания, включително съвместното разследване за злуоупотреби с еврофондове (#ДжиПиГейт), осъществено от българския сайт Биволъ и RISE Project (Румъния).

Ще бъдат разглеждани проекти, насочени към всички видове медии и формати – печатни, радио и телевизия, онлайн медии, документални филми, мултимедия.

Допълнителна информация относно схемите за финансиране и начина на кандидатстване може да намерите в сайта на IJ4EU.