Internationale Journalisten-Programme (IJP) и Clean Energy Wire канят журналисти от България, Румъния и Сърбия за участие в обменна програма със свои германски колеги. Кандидатите следва да имат задълбочени познания и интереси в областта на енергетиката, околната среда и климатичните изменения.

Програмата започва с встъпителна конференция (вероятно в средата на септември 2021 г.) и приключва с финална среща (вероятно в средата на ноември) в Берлин. За период от 6 до 8 седмици журналистите от Германия ще отидат в медия, намираща се в някоя от другите три страни, а журналистите от България, Румъния и Сърбия ще работят в медии в Германия. Тези медии се избират от IJP, като се вземат предвид интересите, квалификацията и желанията на стипендиантите. Докато участват частично в работния процес на медиите домакини, журналистите ще работят върху собствените си проекти и главно ще създават материали за медиите в своята страна.

В програмата могат да участват журналисти от печатни, радио, онлайн или телевизионни медии (наети или на свободна практика). Владеенето на немски или на езика на някоя от другите страни не е задължително, но може да бъде полезно при кандидатстване. Очаква се работно ниво на английски език.

Всеки участник ще получи стипендия в размер на 3800 евро.

Крайният срок за кандидатстване е 15 август 2021 г.