“Fake the system: Европейски инструменти срещу дезинформацията” е транснационална инициатива, която се стреми да  противодейства на дезинформацията и фалшивите новини и особено на тези от, тях  които са фокусирани върху проевропейски теми. АЕЖ-България е една от шестте организации, които ще си партнират в продължение на 18 месеца. Проектът е  с частично финансиране по европейската програма “Еразъм+”.

Опасността от фалшивите новини свързани с Европейския съюз е реален феномен, който масивно използва подвеждащи хаштагове, недостоверни журналистически източници и дори истински европейски политики, за да разпространява фалшиви новини, които на свой ред подклаждат климат на недоверие към институциите на общността. Таргет групите на проекта са младите хора, НПО, инсититуции. Партниращи организации са Italy for EU (Италия), MAD for Europe (Испания), Mano Europa (Литва), COFAC (Португалия), MHT CONSULT APS ( Дания) и АЕЖ-България.

Специфичните цели на инициативата включват да се създаде контекст за регионално и международно сътрудничество по отношение на антиевропейските фалшиви новини, като участващите организации разработят статистически  данни и инструменти; да се стимулира дебата и разпространението  на темата сред местната общност чрез организирането на събития, да се даде възможност на участниците да демонстрират наученото по време на семинарите, като за целта те ще споделят със свои съмишленици  принципите и начините за използване на инструментариума, създаден в рамките на проекта. Друга цел на инициативата е да популяризира наръчник, създаден от партньорските организации, като полезен начин за достъп до света на информацията. Помагалото ще бъде добре структурирано и ще може да се ползва свободно от всекиго.