Центърът за гражданско общество в Прага организира обменната програма InterActionsUA, която дава възможност на участниците в нея да работят заедно с организации на гражданското общество в Украйна.

Приемат се кандидатури от граждански активисти, журналисти, учени, социални предприемачи, експерти и анализатори от Източна Европа и Централна Азия.

Продължителността на обмена е до два месеца, като участниците ще могат да изберат един от периодите: октомври – декември 2021 г. или февруари – април 2022 г. Организаторите покриват цената на самолетните билети и разходите за престой в Украйна.

Необходимо е владеенето на английски и руски език.

Крайния срок за кандидатстване е 27 август.