candleАсоциацията на европейските журналисти-България изказва съболезнования на близките, приятелите и колегите на оператора Асен Петров.

Отбелязваме със съжаление, че тази тежка загуба бе придружена и от поредното погазване на етични норми от някои български медии.

Разпространяването на детайли около смъртта му, личния му живот, както и този на приятелите му без съмнение е накърнило чувствата и засилило мъката на опечалените му близки. В редица публикации тези детайли бяха разкрити в контекст на сензационност, в разрез с целите, които журналистиката има.

Призоваваме журналистите в подобни случаи да се придържат към предписанията на Етичния кодекс на българските медии:

2.3.1. Уважаваме неприкосновеността на личния живот на всеки.

2.3.2. Ще избягваме публикуването на снимки и записи, направени извън обществените места, ако засегнатите лица не са съгласни.

2.3.3. Няма да засилваме мъката на хората, попаднали в беда или пострадали от престъпление, и ще съобщаваме такива информации със съчувствие и сдържаност.

2.3.4. Ще уважаваме желанието на хората да не бъдат безпокоени в скръбта си.

2.3.5. Само особено важен обществен интерес може да оправдае намесата на медиите в личния и семейния живот.

2.7.1. Ще се придържаме към добър тон и благоприличие в нашите публикации.

2.8.1. При съобщаване за самоубийства, ще избягваме да огласяваме подробности за начина, по който са извършени, за да ограничим риска от подражание