Institute to Promote Journalistic Talent (IFP) ще проведе триседмично журналистическо обучение от 5 до 25 юли 2020 г. в Мюнхен. За него могат да кандидатстват журналисти от Централна и Източна Европа на възраст от 19 до 32 години, които работят в печатна медия, радио или телевизия и владеят отлично немски език.

Курсът обхваща разнообразни форми и стилове в журналистиката, методи за журналистически разследвания, подходи за провеждане на радио и телевизионни интервюта. След завършването му участниците ще получат сертификати.

Таксата за участие, покриваща настаняването и храната за целия период, е 120 евро за представители на страни членки на ЕС. Транспортните разходи се покриват от организаторите.

Крайният срок за кандидатстване е 15 февруари 2020 г.