Нова грантова програма за журналистически проекти, противодействащи на дезинформацията относно климата, обяви Международната мрежа за проверка на факти (IFCN) към Института Poynter в партньорство с Facebook.

За безвъзмездно финансиране до 100 000 щатски долара могат да кандидатстват специалисти по проверка на факти от цял свят. Грантовете дават възможност за участие в съвместни проекти, включващи специалисти по проверка на факти, експерти по климата и партньорски организации.

Изпълнителите на грантовете трябва да завършат работата над своите проекти в рамките на 12 месеца.

Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври 2021 г. Повече информация може да намерите тук.