„Клуб радио“, известно като последната независима радиостанция в Унгария, публично протестира срещу това, което нарича „незаконно“ решение на контролирания от правителството Съвет за медиите да откаже лиценза му за ефирно излъчване от следващия месец.

АЕЖ, заедно с други организации, защитаващи свободата на словото, гласовете на гражданското общество в Унгария и в света, е силно загрижена за бъдещето на „Клуб радио“ – водещата и последната оцеляла независима радиостанция в Унгария. Държавният регулаторен орган отхвърли заявлението на медията за удължаване на лиценза за излъчване от февруари 2021 г. за следващите седем години. Унгарският съд на няколко пъти постанови, че Съветът за медиите е действал незаконно, като се е опитал да отнеме лиценза на „Клуб радио“ през последните години. Сега президентът на радиото Андрас Арато отправи публичен апел в опит да отмени решението на регулатора, което ще заглуши критичния глас на станцията. Ето изявлението на г-н Арато:

Klubradio продължава борбата си да запази своя лиценз за излъчване по два параграфа

На първо място е съдебното дело, което инициирахме, тъй като Съветът по медиите с незаконно решение ни отказа удължаването на лиценза за седем допълнителни години в съответствие с медийното законодателство. Очаква се по това дело да бъде взето до решение на 9 февруари, но дори положителен резултат не означава непременно, че можем да запазим честотата си, тъй като всемогъщата власт може незабавно да издаде втори отказ въз основа на видоизменени неверни твърдения.

На второ място е конкурсът, открит от Съвета за медиите, за повторно използване на текущата честота на „Клуб радио“. От тримата първоначални кандидати „Клуб радио“ остана единственият, който не бе отстранен от Съвета за медиите, но тук има уловка. Другите двама дисквалифицирани жалбоподатели атакуваха своето отстраняване в съда. Тяхното законово предложение блокира конкурсната процедура за период от 6 до 18 месеца.

Очевидно нито едно от двете съдебни дела не може да бъде уредено преди изтичането на лиценза ни на 14 февруари. По тази причина „Клуб радио“ поиска съдът да принуди Съвета за медиите да издаде временен лиценз за излъчване. В момента само положително решение на съда би спряло намерението за заглушаване на радиостанцията.

Андраш Арато, президент на „Клуб радио“