Наскоро дипломирани магистри по журналистика, международни отношения и право могат да кандидатстват за стипендия на международната правозащитна организация Human Rights Watch (HRW).

Обучителният период стартира през септември 2021 г., а размерът на стипендията е 60 000 щатски долара. В продължение на една година стипендиантите ще работят с представители на организацията в Ню Йорк и Вашингтон, като задълженията им включват мониторинг на човешките права в различни региони, разследвания на място, изготвяне на доклади, публична комуникация и др.

Кандидатите следва да имат опит в областта на човешките права и намерение да продължат кариерата си в тази област. Необходими са също изследователска и практическа подготовка, аналитични умения и отлично владеене на английски език. Владеенето на още един език е предимство.

Крайният срок за кандидатстване е 9 октомври 2020 г.