Покана от БХК

София, 29 май 2019 г., 11-13 ч.
Конферентна зала, Дом на Европа, ул. “Г. С. Раковски” № 124

Защо човешките права не са ценност в България? Защо не са актуална тема за медиите и за политиците? Какви са причините гражданите да не ги познават? Това са само част от въпросите, които ни подтикнаха да създадем Ръководството по човешки права в България.

Съдържанието на ръководството е създадено от екипа на Българския хелзинкски комитет (БХК) като част от международен проект, иницииран от Балтийското общество за правата на човека в Латвия. То представлява онлайн информационен и образователен ресурс и инструмент за самопомощ, който предлага съдействие за разбирането на правата на човека в различни ситуации. От 2015 г. насам проектът се изпълнява в сътрудничество с Правния институт на НПО в Литва и с Естонския център за човешки права. Пилотното онлайн ръководство беше разпространено в тези страни на адрес http://www.humanrightsguide.eu/.

От 2018 г. проектът се изпълнява и в България в сътрудничество с Българския хелзинкски комитет и с финансовата подкрепа на програмата „Еразъм+“ под патронажа на Националната комисия на ЮНЕСКО в Латвия и омбудсмана на Република Латвия.

По време на събитието председателят на БХК Красимир Кънев и Агнес Мелсе, изследовател за правата на човека от Балтийското общество за правата на човека в Латвия, ще представят ръководството и възможностите за работа с него. Предвидено е време и за заинтересованите страни от публичния, неправителствения и академичния сектор да изразят своите експертни мнения, нужди и очаквания в областта на образованието и правата на човека.

Цел на ръководството по човешки права

Целта на ръководството за човешките права е да информира и образова гражданите кои са техните права и как могат да ги защитят. Онлайн платформата е помощно средство, насочено към гражданите, и разяснява на достъпен език човешките им права.

Идеята на този инструмент е да помогне на гражданите в отделни ситуации да могат да се справят сами, както и да ги образова лесно и бързо. На по-мащабно ниво платформата цели да подобри цялостно положението с правата на човека във всяка страна-партньор, както и в целия регион – и по-конкретно да повиши толерантността, плурализма, социалното приобщаване и демократичното участие. Това е и начин за по-лесно сътрудничество за популяризиране правата на човека на национално и на европейско ниво.

Събитието ще бъде на български език със симултанен превод на английски език.

Необходимо е да потвърдите присъствието си до 27 май 2019 г. на имейл [email protected] или телефон 02 943 4876.