International Women’s Media Foundation (IWMF) приема кандидатури за фонд „Хауърд Г. Бъфет“, подкрепящ проекти и възможности за професионално развитие на журналистки от цял свят.

Размерът на безвъзмездното финансиране зависи от проектното предложение и бюджетиране. Поради пандемията от COVID-19 през тази година фондът няма да финансира проекти, свързани с командировки.

С предимство се разглеждат проекти, отразяващи теми от глобално значение, оставащи извън медийното внимание; амбициозни идеи за съвместни журналистически проекти отвъд традиционните медийни наративи; проекти за развитие на професионални умения чрез онлайн образователни курсове.

Кандидатките трябва да имат три или повече години професионален опит в журналистиката. Ако кандидатстват журналистически екипи, кандидатурата следва да бъде подадена от жена журналист и нейният екип да се състои от най-малко 50% жени.

Повече информация може да намерите тук.