Сайтът Hostwriter, който свързва журналисти от различни страни, и германското списание AufRuhr обявиха конкурс за регионални журналистически материали на следните теми:

Европа и COVID-19
Каква роля имат антиевропейските настроения, национализмът и/или десният популизъм в обществото? В опасност ли е мултилатерализмът (международното сътрудничество), когато държавите вземат самостоятелно решения по време на криза? Какви контрадвижения се борят за обединена Европа?
Страни на фокус: Източна Европа ИЛИ Covid-19 “горещи точки” като Италия, Франция, Китай, Турция.

Климатични изменения
Фокус върху страни извън Европа
Възможни теми: Енергийният преход, най-добрите световни практики или други недостатъчно отразявани проблеми за изменението на климата, които заслужават по-широка аудитория.

Репортажите следва да бъдат около 7000-8000 знака и да съдържат 2 или 3 снимки.

Окончателните материали ще бъдат преведени на немски език и ще бъдат публикувани в предстоящо издание на сп. AufRuhr. Всеки автор ще получи хонорар в размер на 400 евро (вкл. ДДС).

За да подадете заявление, изпратете резюме на английски до 150 думи на
e-mail:[email protected] заедно със следната информация: линк към вашия профил в Hostwriter; телефонен номер; колко време ще отнеме изготвянето на материала.

Поканата ще бъде отворена през следващите 6 месеца.