Образователната платформа Книговище.бг и Асоциацията на европейските журналисти – България публикуваха наръчник за създаване на журналистика за деца

Наръчникът синтезира уроците от проведени през тази година семинари с лектори Клаудия Бекшебе (DeinSpiegel), Соня Мерляк Здовц (Casoris.si), Фредерик Фонтен (GEO Ado и www.1jour1actu.com). Семинарите бяха първа стъпка в създаването на детската онлайн медия Вижте, проект на Книговище.бг.

Според Конвенцията на ООН за правата на детето всяко дете има право на достъп до информация, а държавите са длъжни да осигурят такъв достъп. В България все още няма толкова добре развита традиция на публицистиката за деца, колкото в други страни. По тази причина се опитахме да обобщим на български език насоките, които трябва да се следват, когато създаваме журналистически материали за деца, посочват съставителите.

Журналистика за деца
Практически насоки

Според тях журналистиката за деца, на първо място, трябва да бъде добра журналистика. Материалите трябва да отговарят на въпросите: Кой?, Къде, Кога?, Защо?; да се придържат към фактите, да се цитират по подходящ начин източниците. Ако когато работим за възрастни, внимаваме да сме верни на фактите и да представяме само проверена информация, когато създаваме журналистика за деца, трябва да бъдем двойно повече нащрек. Децата подхождат с доверие и помнят дълго неочаквани за възрастните неща и би било много жалко да запомнят нещо, което не е вярно само защото са го прочели в нашата статия.

Кои са подходящите теми за деца? Това е един от важните въпроси в изданието. Склонни сме да спестяваме на децата неприятни новини или такива по теми, които смятаме за неподходящи за тяхната възраст. Но дали така им правим услуга? Дали помагаме, като ги изолираме и се опитваме да ги предпазим от света на възрастните? Или точно обратното, ограничаваме възможността им да се научат да се справят с различните емоции, пораждащи се от информационния поток, който неизбежно достига и до тях? Точно по чувствителни теми е за предпочитане децата да се информират от проверени източници, които ще им поднесат информацията ясно, балансирано, отговорно и етично, отколкото да се сблъскат с тези новини случайно, поднесени им от връстници, от медиите за възрастни или от социалните мрежи.

Авторите на насоките отбелязват също, че като всички нас, и днешните деца са залети от огромен информационен поток. Предизвикателство в днешно време е не толкова получаването на информация, а отсяването на истински важната от всичко онова, което получаваме по различните медийни канали.

Когато създаваме материал за деца, трябва да сме сигурни, че той ще е полезен за тях, посочват от Книговище и АЕЖ. 

Публикацията е красиво илюстрирана от Евгения Николова и използва използва българския шрифт „Адис”, улесняващ читатели с дислексия.