Стипендия за журналистически проекти на тема „Съхраняване на демокрацията и правото на глас“ предлага GroundTruth Project с подкрепата на Jesse and Betsy Fink Charitable FundSolutions Journalism NetworkMacArthur Foundation и Henry Luce Foundation. За финансиране могат да кандидатстват видео- и фотожурналисти, писатели, репортери и журналисти, работещи с данни, от цял свят.

Проектните предложения трябва да разглеждат проблеми, свързани със заплахите пред демокрацията и правото на глас на местно ниво, и как отговорят на тези заплахи граждани, организации и общности.

Основните теми включват ролята на технологиите в изборния процес или по-общо във функционирането на демократичното общество; ролята на жените във формирането на избирателните политики, формирането на институциите и/или гражданското общество; пресечните точки между религията и демокрацията.

Избраните кандидати ще получат стипендия в размер на 5000 щатски долара.

Крайният срок за кандидатстване е 15 юни 2020 г.