Покана за кандидатстване за стипендия „Хроникьор на град Грац“ за периода септември 2022 – август 2023 г. отправя общината на австрийския град.

Присъствената стипендиантска програма има за цел да допринесе за културния обмен и взаимодействието с местната литературна сцена чрез популяризирането на автори, които демонстрират новаторски подходи при отразяването на актуални теми, високи стандарти в естетическо и езиково отношение, автентичност и художествена независимост.

Стипендията включва безплатен престой в апартамент и месечна издръжка от 1300 евро. Стипендиантите изрично се съгласяват да живеят и работят в Грац най-малко 8 месеца за периода на програмата.

Основни изисквания:
• културен и лингвистичен интерес към Грац;
• базово ниво на владеене на немски език;
• поне една самостоятелна литературна публикация; пет публикувани текстове в списания или антологии; или две вече излъчени или публикувани радиопиеси; или една сценична пиеса, която вече е поставяна в театър или е публикувана;
• желание за сътрудничество и диалог между литературата и местната градска среда;
• желание за сътрудничество и за участие в четения, лекции в училища, дискусии и други събития, организирани от Департамента по културни въпроси на град Грац;
• изработване на предложение за конкретен проект, който да се реализира по време на престоя.

Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2022 г.

Допълнителна информация може да намерите тук.