Google News Initiative стартира нов фонд (News Equity Fund), който предлага финансиране на медии, чиято работа е фокусирана върху интересите на малцинствени общности.

Фондът приема кандидатури от независими медии, в които работят от 1 до 50 журналисти на пълен работен ден, включително традиционни новинарски организации, цифрови медии, бюлетини, подкаст програми, радио или телевизионни оператори и професионални медийни асоциации.

Размерът на финансирането зависи от големината на редакцията и броя на получените заявления.

Крайният срок за кандидатстване е 21 юли 2022 г.