Google News Initiative откри фонд в подкрепа на борбата с дезинформацията, свързана с ваксините срещу COVID-19.

Фондът има за цел да финансира журналистически проекти, които ще извършват целенасочена проверка на факти относно процеса на ваксинация срещу COVID-19. Специално внимание ще се отдели на медийни проекти, насочени към аудитории, които са недостатъчно информирани или изложени на целенасочена дезинформация. В рамките на проектите се очакват да бъдат разработвани инструменти и съдържание, противодействащи ефективно на дезинформацията.

За финансиране могат да кандидатстват както комерсиални медии, така и медийни организации с нестопанска цел, публикуващи на всякакъв носител (цифров, печатен, видео и т.н.), които имат за цел да създадат оригинално журналистическо съдържание. Кандидатите могат да бъдат отделни организации или коалиции на издатели, както официални, така и неформални.

Общата сума на грантовете е в размер на 3 млн. щатски долара, като отделни проекти ще получат финансиране до 1 млн. долара, покриващо до 80% от цялата стойност на проекта. С предимство ще се разглеждат съвместни интердисциплинарни проекти.

Крайният срок за кандидатстване е 31 януари 2021 г.