Capture 11За да отговори на растящия брой опасности в интернет, Google създаде Be Internet Awesome – платформа за деца, родители и учители, която предлага информация за безопасно и отговорно използване на интернет.

Разработена в партньорство с Family Online Safety Institute, Internet Keep Safe Coalition и ConnectSafely, платформата съдържа пет урока, всеки от които развива конкретна компетенция: Be Internet Smart (отговорно споделяне на съдържание), Be Internet Alert (разпознаване на фалшиви новини и друго потенциално опасно съдържание), Be Internet Strong (опазване на личните данни и комуникация), Be Internet Kind (добри обноски онлайн) и Be Internet Brave (разговори с близки и приятели в случай на съмнение или незнание).

На сайта на проекта различните целеви групи могат да намерят ресурси, пригодени към нуждите им. Децата могат да подобрят информационната и медийната си грамотност чрез безплатната игра Interland. Учителите могат да си свалят специален план за обучение в класната стая, базиран на петте принципа на Be Internet Awesome. От своя страна пък родителите, които се чудят как да обсъждат чувствителни теми като онлайн безопасност с децата си и откъде да започнат, имат достъп до серия от видеа, които улесняват започването и провеждането на подобни разговори.