Млади документалисти на възраст между 18 и 30 г. могат да кандидатстват в младежки видео конкурс, организиран от секретариата към Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC). Необходими са видеоклипове с продължителност до 3 минути, демонстриращи действия за борба с климатичните промени.

Конкурсът има три категории: земя, биоразнообразие и климат. Видеоклиповете трябва да бъдат на английски или да имат субтитри на английски език.

Победителите ще получат възможност да посетят 25-ата сесия на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP 25) през декември в Сантяго, Чили и да работят като стажанти, подпомагащи екипа на ООН чрез видеоклипове, статии и публикации в социалните мрежи. Огранизаторите покриват всички разходи, включително транспорт.

Крайният срок за кандидатстване е 28 юли.