Декларацията подкрепя проверката на факти като свобода на словото, а не като цензура

„Проверката на фактите допринася за обществените дебати и никога не бива да се смята за форма на цензура“, обясниха световни организации за проверка на факти в официално изявление, публикувано в рамките на конференцията GlobalFact 11 в Сараево.

През последните години проверителите на факти са често обвинявани в цензура, като това често води до тормоз и атаки. Подобни обвинения са неоправдани. Цензурата премахва информация. Проверката на фактите я добавя.

Изявлението, координирано от Международната мрежа за проверка на фактите (IFCN) към Института „Пойнтър“, е подкрепено от 130 организации за проверка на фактите в 80 страни по света. Всички организации са подписали Кодекса на Международната мрежа на проверителите на факти, който утвърждава високи стандарти за точност, безпристрастност и прозрачност в журналистическата работа и проверката на факти.

Изявлението е в отговор на многобройните атаки срещу проверителите на факти в световен мащаб. През последните години организациите, които проверяват факти, са изправени пред нарастваща агресия, като това включва онлайн заплахи, съдебни дела и тормоз. Едни от най-популярните случаи на тормоз над проверители на факти включват:

  • Наскоро парламентът в Грузия задължи неправителствените организации и медиите да се регистрират като „организации, преследващи интересите на чужда сила“ или на практика синоним на „чуждестранен агент“. Тези закони са насочени срещу вече съществуващи организации за проверка на факти, включително Myth Detector и FactCheck Georgia. След гласуването на законите офисите на Myth Detector са вандализирани, а двете организации стават обект на заплахи.
  • В САЩ политическите и правните атаки срещу общността за изследване на дезинформацията притискат академичните изследователи да ограничат работата си. Трудът на академичната общност помага не само на проверителите на факти, но и се опитва всевъзможно да подобри изборните процеси. Нападенията срещу изследователски групи включват Станфордската интернет обсерватория, а водещи изследователи, като Кейт Старбърд от Вашингтонския университет, са получавали смъртни заплахи.
  • В Бразилия журналистите от Aos Fatos, които проверяват факти, са били обект на съдебно дело и други правни действия в резултат на публикуването на доклади през 2020 г. за дезинформация в интернет. Срещу изпълнителния директор Тай Налон е подадена лична жалба. Делата все още са в ход.
  • Филипинската информационна агенция Rappler е подложена на многобройни атаки, като правителството безуспешно се опитва да я закрие (действия, които IFCN официално осъди през 2022 г.). Основател на Rappler и ностиел на Нобелова награда за мир, Мария Реса, е била обект на многократни съдебни действия и онлайн атаки. Реса е един от основните говорители на GlobalFact 11.
  • През 2020 г. в САЩ, проверителите на факти PolitiFact, Science Feedback и институтът Poynter бяха съдени във федерален съд от организацията Children’s Health Defense на Робърт Ф. Кенеди-младши заради проверка на фактите свързана с дезинформация за ваксината срещу ковид. Групата на Кенеди твърди, че проверката на фактите е представлявала цензура. Кенеди е кандидат за президент. Искът е отхвърлен, но се обжалва.

IFCN и членуващите в нея организации изготвиха Декларацията от Сараево както в отговор на продължаващите атаки, така и за да потвърдят, че проверката на фактите е акт на свободно изразяване, който има за цел да предостави на обществото точна и проверена информация.

На срещата в столицата на Босна и Херцеговина Factcheck.bg е представляван от Кристина Христова, ръководител на направление „Проверка на фактите“ в Асоциацията на европейските журналисти – България.

Пълният текст на изявлението:

На годишната среща на световните проверители на факти през 2024 г. в Сараево, Босна и Херцеговина, нашата 11-та среща на GlobalFact, е време да потвърдим отново дългогодишния си ангажимент за достъп до информация и свобода на изразяване – за всички хора и отвъд границите.

Всички хора имат право да търсят, получават и разпространяват информация и идеи. Проверката на фактите е дълбоко вкоренена в тези принципи. Проверката на фактите изисква правото и способността да се намират източници, да се проучва в детайли и да се интервюират експерти, които са свободни да говорят откровено – всичко това е част от строга методология и процес. Това е основата, върху която се гради истинската проверка на фактите. Проверката на фактите е част от свободната и висококачествена журналистика, като допринася за общественото информиране.

Проверката на фактите има за цел да предостави допълнителна информация, като представи доказателства и факти, като крайната цел е коригиране и изясняване на подвеждаща, непълна или невярна информация. Проверката на фактите няма за цел да изтрие или скрие тези послания, а да ги запази като част от обществения дебат, като предлага факти, които са необходими за коректното информиране по дадените теми.

През последните години организациите за проверка на факти са обвинявани в онлайн цензура, като много от тях са подложени и на тормоз – словестни обиди, правни заплахи, физически атаки и дори политически натиск. Въпреки това, като израз на речта, проверката на фактите не може да се счита за цензура в истинския смисъл на думата. Цензурата премахва информация. Проверката на фактите я добавя.

Продължават да се провеждат необходимите дебати за това как медиите и онлайн пространството дистрибутират информация. За това как технологичните платформи представят и модерират публикации. И за това как обществото определя и как се справя с реч на омразата.

Макар че някои твърдения могат да бъдат премахнати, когато причиняват действителна вреда, едно невярно твърдение не трябва да бъде премахвано само защото е невярно. На обществото следва да се предостави подходящ контекст и проверка, за да се определи достоверността на тези твърдения. В същото време неверните твърдения не трябва да бъдат възнаграждавани с популярност и широко разпространение. Освен това с появата на инструменти за изкуствен интелект (ИИ) нараства и осъзнаването на техния потенциал за разпространение на невярна информация, а необходимостта от коректни проверки е по-важна от всякога.

Обществото има нужда от проверена информация, за да може всеки негов член да взема ясно решение за всеки аспект от живота си. Проверката на фактите е ключова част от предоставянето на точна и проверена информация, която подобрява информационните екосистеми.

Списък с всички организации, които са подписали изявлението, може да намерите тук.