Getty Images финансира фотожурналистически проекти, отразяващи социални, политически и културни проблеми.

В конкурсните процедури могат участват професионални фотографи, студенти, както и неправителствени организации, насърчаващи професионалното развитие на документални фотографи и фотожурналисти. В основната категория („Редакционна фотография“) се предлагат два гранта на стойност 15 000 щатски долара. Те са предназначени за покриване на разходи при организацията на образователни програми, семинари, изложби и други инициативи, свързани с фотожурналистиката.

Индивидуалните кандидати трябва да предоставят описание на своя проект (до 500 думи), кратка автобиография и 20-25 снимки.

Крайните срокове за кандидатстване са между 14 и 20 май 2021 г.