Фулбрайт приема кандидатури за стипендията “Хюбърт Х. Хъмфри”, която дава възможност на изявени специалисти да повишат професионалната си квалификация в елитни институции в САЩ.

Стипендии се отпускат на професионалисти от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности в различни области, включително публична комуникация и журналистика.

Кандидатите трябва да имат висше образование, най-малко 5 години стаж по специалността, да демонстрират лидерски качества, да бъдат ангажирани с обществена дейност и да владеят отлично английски език (изисква се валиден резултат от тест TOEFL).

Крайният срок за подаване на документи за академичната 2020-21 г. е 2 септември 2019 г.

Повече информация може да намерите тук.