Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ-България) стана партньор в национална инициатива “From Words to Stories”, която събира коалиция от от ЛГБТИ, ромски и еврейски организации с цел да противодейства на езика на омразата. АЕЖ-България си партнира с Фондация GLAS, Фондация „Билитис“, Организацията на евреите в България „Шалом“, Сдружение „Проевропейска мрежа“ (Фондация „Роми за демокрация“).

Този проект ще изгради капацитет сред общността и професионалистите и ще предложи обучение, диалог и застъпничество за да разобличи отрицателните последици от речта на омразата върху отделни лица, социални групи и върху обществото като цяло. Инициативата се основава на натрупания вече опит на организациите, работейки по тази тема през годините, и особено на сътрудничеството им в рамките на проекта „Not Just Words“.

“From Words to Stories” е с продължителност от 1 март 2024 до 28 февруари 2026 г. и се финансира от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA), съгласно правомощията, делегирани от Европейската комисия.