Американският Фонд за разследваща журналистика (Fund for Investigative Journalism) обяви нова грантова програма за финансиране на проекти на разследващи журналисти. Грантовете са предназначени за проекти, разследващи неправомерни действия като корупция и злоупотреба с власт в публичния или частния сектор.

Предложенията трябва да идват от американски или чуждестранни журналисти, чиито разследвания са свързани с американски граждани, организации или с американското правителство. Публикациите трябва да бъдат на английски език.

Максималният размер на финансирането e 10 000 долара. Първата половина на безвъзмездните средства се предоставя след одобряване на заявлението, а втората половина се изплаща, когато проектът приключи.

Крайният срок за кандидатстване е 30 януари 2023 г.

Допълнителна информация