Инициативата FENCE, подкрепена от Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO), предлага малки грантове за насърчаване на дейности по проверка на факти и развенчаване на дезинформацията в Югоизточна Европа със специален фокус върху България, Гърция и Румъния. Целта на инициативата е да разкрие дезинформацията и пропагандните наративи на Кремъл, разпространявани в региона, и по-специално използването им от местни участници в национални политически дебати и предизборни кампании.

Грантовете са предназначени за финансиране на:
● Статии за развенчаване на дезинформация и/или за проверка на факти, създадени специално за текущата покана, които до този момент не са публикувани под никаква форма и на какъвто и да е език;
● Статиите могат да бъдат написани или само на английски, или на местния език на всяка страна от Югоизточна Европа с превод на английски;
● Минимален обем от 2 стандартни страници (1800 символа с интервали на страница);

Допустими кандидати:
Експерти или организации от страните в Югоизточна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора).

Размер на грантовете:
Предлага се безвъзмездно финансиране в размер на 200 евро за една статия, както и включване на статиите в хранилищата на Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO).Покана
| Документация