Студенти по журналистика и наскоро завършили могат да кандидатстват за двуседмична стипендиантска програма в Германия (Берлин) и Полша от 22 май до 5 юни 2020 г.

Фондация Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics (FASPE) ще избере между 14 и 16 кандидати, които се интересуват от прилагането на етичните норми в журналистиката. По време на обучението ще бъдат разгледани ролята на журналистите в нацистка Германия, при отразяването на Холокоста, както и актуални проблеми, които пораждат етични въпроси днес.

Лекторите ще обсъдят участието на германски и чуждестранни журналисти в нацистката политика; въздействието на технологиите върху журналистиката; ролята на журналистите при избори; журналистиката като активизъм; предизвикателствата в епоха на фалшиви новини и др.

Организаторите поемат изцяло разходите по време на двуседмичното обучение.

Крайният срок за кандидатстване е 30 декември.