Студенти по журналистика и наскоро завършили могат да кандидатстват за двуседмична стипендиантска програма на американската фондация FASPE.

Програмата, фокусирана върху прилагането на етичните норми в журналистиката, ще се проведе от 23 юни до 7 юли 2023 г. в Германия и Полша. По време на обучението ще бъдат разгледани съвременни и исторически аспекти на етиката в журналистиката, ролята на журналистите в нацистка Германия, включително при отразяването на Холокоста, както и актуални проблеми, които пораждат етични въпроси днес.

Лекторите ще обсъдят участието на германски и чуждестранни журналисти в нацистката политика; въздействието на технологиите върху журналистиката; ролята на журналистите при провеждането и отразяването на избори; журналистиката като активизъм; предизвикателствата в епохата на фалшиви новини и др.

Организаторите поемат изцяло разходите по време на двуседмичното обучение.

Крайният срок за кандидатстване е 3 януари 2023 г.