Farmsubsidy.org  е гражданска инициатива за по-голяма прозрачност на субсидиите и грантовете, които се дават в областта на селското стопанство в ЕС. След като Съдът на ЕС постанови, че публикуването на отделните получатели на помощи противоречи на защитата на личните данни, Европейската комисия премахна от сайта си връзките към списъците по страни. Засега Farmsubsidy остава единственото място, където може да се видят получателите на земеделски помощи в целия ЕС.

http://farmsubsidy.org