Стипендия за журналисти предлагат организаторите на научната конференция Falling Walls, която ще се проведе от 7 до 9 ноември 2023 г. в Берлин.

Сред темите на конференцията през тази година са: „Откриване на Земята и Космоса“, „Изкуство и наука“, „Инженерни науки и технологии“, „Климатична криза и устойчивост“, „Научно предприемачество“ и др.

Организаторите ще изберат до 15 представители на медиите. Стипендията покрива разходите за път, настаняване, прехрана и др. Освен посещение на всички научни сесии, журналистите ще могат да участват и в програма за обмяна на опит с партньорски организации и лектори.

Крайният срок за кандидатстване е 1 септември 2023 г.

Допълнителна информация