Всяка година човешките и гражданските права в България са обект на прицел от различни дезинформационни кампании. Правата на децата, жените, бежанците или малцинствата са под постоянен обстрел от различни групи, изповядващи крайни идеологии.

Кои са дезинформационните кампании, как се разпространяват, кой стои зад тях? На тези въпроси търси отговор конкурсът „Права на прицел“. В него могат да участват както отделни журналисти, така и екипи от журналисти и експерти в различни области.

Конкурсът търси предложения за разобличаване на дезинформационни кампании –както такива, които засягат само България, така и такива, които засягат повече държави. Три предложения ще получат финансова подкрепа от 800 лв. за провеждане на разследване и създаване на статия, представяща механизма на действие на конкретната кампания. Те ще бъдат публикувани на сайта за проверка на фактите – Factcheck.bg. Избраните журналисти ще получат подкрепящо обучение за инструменти за архивиране и проверка в онлайн среда.

Одобрените участници трябва да използват принципите на работа на Factcheck.bg, където ще бъдат публикувани. В подкрепа на работата им е подготвен и наръчник за проверка на фактите в онлайн среда, с конкретни практически насоки и инструменти. Екипът на Factcheck.bg си запазва правото да редактира готовите материали преди публикуването им.

В конкурса не могат да участват членове на екипа Factcheck.bg, както и на оперативния екип и Управителния съвет на АЕЖ – България. Не се допускат до участие и вече финансирани разследвания. Авторските права върху разследването се уреждат между авторите и АЕЖ – България с договор за откупуване на авторско право.

Условия за участие:

  • Краен срок за подаване на предложения: 7 септември 2021
  • Обявяване на резултатите: 30 септември 2021 
  • Период за работата по разследванията: 1 октомври – 30 ноември 2021
  • Публикуване на разследванията: 10 декември 2021

Участниците в конкурса трябва да попълнят следния формуляр.

Конкурсът „Права на прицел“ се провежда с подкрепата на Програмата за малки грантове към Посолството на САЩ в България.